De toegevoegde waarde van de Syrisch-Aramese grondtekst

Was het Midden-Oosten van Jezus tijd totaal gehelleniseerd?

In het kort, nee. De volkstaal van het Midden-Oosten rondom Israël was altijd Semitisch in oorsprong, niet Grieks. Handelingen 6 laat zien dat de Griekse joden in de minderheid waren.
Flavius, als geschiedschrijver, als we hem mogen geloven, schreef dat hij zelf het Grieks moest leren.
En Paulus, als apostel van de natiën voor Jezus, werd gevraagd: "Kunt u Grieks spreken?". Deze vraag toont de niet vanzelfsprekendheid ervan.

Het stereotype Christelijke beeld van de eerste eeuw. De basis voor het Griekse NT?

In het plaatje hieronder, dat gebaseeerd is op een documentaire van de BBC, waarin de verspreiding van het Christendom wordt uitgelegd, blijkt hoe makkelijk men voortborduurt op veronderstelde aannames, die lijken af te stammen van de tijd dat de Westerse en Oosterse kerk zich van elkaar afscheidden.
Het originele plaatje, laat eenvoudig het gehele Romeinse Rijk zien in de eerste eeuw, en de BBC stelde dat binnen dit gebied, het Christendom zich snel verspreidde.
Dit is waar, maar een veel groter 'gekerstend' gebied, richting China en India werd compleet genegeerd. Dat gebied, werd geevangeliseerd, door Syrisch-sprekende Christenen en was in het imperium van de Parthen, niet van de Romeinen.

Het Midden-Oosten was 'Grieks'?

Het stereotype Christelijke beeld van de eerste eeuw


Het Midden-Oosten was Semitisch/Aramees?

De lingua-franca van het Midden-Oosten in Jezus tijd Libanon, Fenicië, Syrië, Zuid-Turkije, Irak, Iran, en delen van Noord-West Arabië (Nabatea), hadden Aramees als volkstaal.
Men had elk zijn eigen dialect, en de alfabetten of letters verschilden van stijl.
Zou het schrijven van het NT door de apostelen, allen Gallileeërs grenzend aan Syrië in het 'Koïne-Aramees', Syrisch-Aramees dus niet logisch zijn geweest?


Het NT begrijpen, alleen met de Griekse grondtekst?
  • Hoe begrepen de Syrische-Aramese christenen de woorden van Jezus.
  • Vreemde uitdrukkingen in de grondtekst? Zitten die ook altijd in het Syrisch-Aramese NT?
  • En de Assyrische Christenen? Hoe verhoudt hun oudste grondtekst zich tot de West-Syrische grondtekst?
  • Is er uiteindelijk harmonie tussen het Grieks en het Aramees
Onderzoek naar de grondtekst van het Nieuwe Testament.

Door te onderzoeken in welke taal men in het Midden-Oosten communiceerde, komen we een schat aan culturele en historische informatie en zeker in verband met de grondtekst van de Bijbel te weten.
Dit onderzoek heb ik onderverdeeld in vier hoofdargumentaties.

Bijgewerkt: dinsdag 13 juni 2017
Copyright © 2008 - 2017. here.

Syriac Fonts provided by George Kiraz. Peshitta source, UBS 1905 text.

Volg peshitta.nl via Twitter.
Windows hosting verzorgd door ADC Cure.